Մինչև 2,5 մլն ՀՀ դրամ գումարով քարտային վարկեր` բժշկական հաստատությունների աշխատակիցների համար

15.11.2019

Բժշկական հաստատությունների աշխատակիցներին Յունիբանկն առաջարկում է U-Doctor վարկային քարտեր` շահավետ պայմաններով: Քարտով տրամադրվող վարկի գումարը կազմում է 500 000 - 2 500 000 ՀՀ դրամ, ժամկետը` 24 ամիս, երկարաձգման հնարավորությամբ:

Վարկային գծի տոկոսադրույքը կազմում է 16% տարեկան, որը հաշվարկվում է միայն օգտագործված գումարի նկատմամբ: Ամսական սպասարկման վճար սահմանված չէ: Քարտի տրամադրումը և վարկային հաշվի սպասարկումն իրականացվում է անվճար: