10-10-10 հատուկ առաջարկ. ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ

02.07.2019

Այժմ, ձեռք բերելով անշարժ գույք, կարող եք ստանալ վերանորոգման  հնարավորություն տարեկան 10% տոկոսադրույքով՝ ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿԻ 10-10-10 հատուկ առաջարկի շնորհիվ.  

Հիփոթեքային վարկ <<Ազգային հիփոթեքային ընկերություն>> ՎՎԿ ՓԲԸ-ի շրջանակում.

  • 10% կանխավճար
  • 10% տարեկան տոկոսադրույք
  • Փաստացի տոկոսադրույք՝ 11.36-13.63%:

<<Բնակարան երիտասարդներին>>  ՎՎԿ-ի շրջանակում.

  • 10% կանխավճար
  • 7% տարեկան տոկոսադրույք
  • Փաստացի տոկոսադրույք՝ 4.02-10.02%:

Բնակարանային միկրովարկ.

  • Առավելագույն գումար՝ 2.200.000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի մայր գումարի 10%-ի չափով վերադարձ (վարկի գումարի 50%-ից ավելին էներգաարդյունավետության բարձրացման ուղղվելու դեպքում)
  • Փաստացի տոկոսադրույք՝ 10.9%: