ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - - - - Կիրակի - - - - - - -
2 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
3 6.48 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
4 6.44 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
5 6.37 - - - - Կիրակի - - - - - -
6 6.37 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
7 6.38 - - - - - - Կիրակի - - - -
8 6.38 - - - Կիրակի - - - - - - -
9 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
10 6.44 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
11 6.44 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
12 6.47 - - - - Կիրակի - - - - - -
13 6.44 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
14 6.32 - - - - - - Կիրակի - - - -
15 6.32 - - - Կիրակի - - - - - - -
16 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
17 6.30 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
18 6.28 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
19 6.30 - - - - Կիրակի - - - - - -
20 6.29 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
21 6.30 - - - - - - Կիրակի - - - -
22 6.30 - - - Կիրակի - - - - - - -
23 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
24 6.17 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
25 6.14 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
26 6.10 - - - - Կիրակի - - - - - -
27 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
28 - - - - - - - Կիրակի - - - -
29 - - - - Կիրակի - - - - - - -
30 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
31 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
Նվազագույնը 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 6.48
Միջինը 6.33
Ամսեկան տատանումը -