ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - 6.87 7.13 7.01 6.95 7.08 6.80 Կիրակի - 6.64 6.74 -
2 - 6.84 7.07 7.00 Կիրակի 7.08 6.72 6.69 6.78 6.64 6.64 -
3 Կիրակի 6.84 7.14 7.00 6.87 7.11 6.72 6.74 6.78 Կիրակի 6.64 -
4 - 6.90 7.11 Կիրակի 6.93 7.10 Կիրակի 6.76 6.78 6.65 6.65 -
5 - 6.95 7.03 6.99 6.97 7.10 6.72 6.75 Կիրակի 6.67 6.64 Կիրակի
6 - 6.95 7.03 7.00 6.99 Կիրակի 6.75 6.73 6.76 6.64 6.64 -
7 - Կիրակի Կիրակի 6.92 7.05 7.14 6.67 6.73 6.74 6.66 Կիրակի -
8 7.02 7.01 7.03 6.97 7.05 7.15 6.60 Կիրակի 6.72 6.65 6.67 6.70
9 7.02 7.06 7.10 6.90 Կիրակի 7.20 6.67 6.69 6.75 6.65 6.67 6.72
10 Կիրակի 7.09 7.11 6.90 7.06 7.19 6.67 6.67 6.77 Կիրակի 6.67 6.74
11 7.03 7.11 7.16 Կիրակի 7.06 7.24 Կիրակի 6.63 6.77 6.68 6.67 6.74
12 7.09 7.06 7.15 6.83 7.03 7.24 6.64 6.69 Կիրակի 6.66 6.67 Կիրակի
13 7.14 7.06 7.15 6.73 7.03 Կիրակի 6.70 6.70 6.74 6.68 6.67 6.74
14 7.16 Կիրակի Կիրակի 6.86 7.06 7.15 6.69 6.70 6.72 6.69 Կիրակի 6.64
15 7.13 7.16 7.21 6.79 7.06 7.18 6.69 Կիրակի 6.71 6.72 6.67 6.53
16 7.13 7.16 7.24 6.89 Կիրակի 7.16 6.68 6.71 6.72 6.72 - 6.53
17 Կիրակի 7.11 7.22 6.89 7.06 7.09 6.68 6.70 6.68 Կիրակի - 6.53
18 7.03 7.12 7.16 Կիրակի 7.08 7.12 Կիրակի 6.68 6.68 6.71 - 6.53
19 7.04 7.10 7.12 6.87 7.07 7.12 6.61 6.62 Կիրակի 6.74 - Կիրակի
20 7.08 7.10 7.12 6.85 7.07 Կիրակի 6.59 6.58 6.68 6.71 - 6.47
21 7.05 Կիրակի Կիրակի 6.79 7.09 7.03 6.56 6.58 6.68 6.70 Կիրակի 6.51
22 6.95 7.03 7.09 6.86 7.09 7.01 6.57 Կիրակի 6.65 6.75 - 6.49
23 6.95 7.08 6.93 6.94 Կիրակի 7.05 6.57 6.62 6.66 6.75 - 6.52
24 Կիրակի 7.16 6.97 6.94 7.07 7.03 6.57 6.64 6.61 Կիրակի - 6.51
25 6.88 7.16 6.96 Կիրակի 7.10 6.92 Կիրակի 6.64 6.60 6.80 - 6.51
26 6.86 7.08 6.98 6.95 7.08 6.92 6.52 6.64 Կիրակի 6.88 - Կիրակի
27 6.89 7.08 6.98 6.94 7.09 Կիրակի 6.53 6.64 6.63 6.78 - 6.51
28 6.89 Կիրակի Կիրակի 6.95 7.09 6.89 6.56 6.64 6.64 6.79 Կիրակի 6.49
29 6.80 - 6.98 7.01 7.09 6.84 6.62 Կիրակի 6.65 6.77 - 6.50
30 6.80 - 6.99 6.95 Կիրակի 6.78 6.66 6.64 6.66 6.77 - 6.42
31 Կիրակի - 7.02 - 7.09 - 6.66 6.64 - Կիրակի - 6.42
Նվազագույնը 6.80 6.84 6.93 6.73 6.87 6.78 6.52 6.58 6.60 6.64 6.64 6.42
Առավելագույնը 7.16 7.16 7.24 7.01 7.10 7.24 6.80 6.76 6.78 6.88 6.74 6.74
Միջինը 7.01 7.04 7.09 6.91 7.04 7.07 6.64 6.68 6.70 6.71 6.66 6.56
Ամսեկան տատանումը - +0.03 +0.04 -0.18 +0.13 +0.03 -0.43 +0.04 +0.02 +0.01 -0.05 -0.10