ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
2 - Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
3 - - - - Կիրակի - - - - - - -
4 - - - - - - - - - Կիրակի - -
5 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
6 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
7 - - - - - Կիրակի - - - - - -
8 7.75 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
9 7.84 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
10 7.81 - - - Կիրակի - - - - - - -
11 7.81 - - - - - - - - Կիրակի - -
12 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
13 7.86 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
14 7.81 - - - - Կիրակի - - - - - -
15 7.79 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
16 7.79 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
17 7.81 - - - Կիրակի - - - - - - -
18 7.81 - - - - - - - - Կիրակի - -
19 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
20 7.78 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
21 7.75 - - - - Կիրակի - - - - - -
22 7.73 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
23 7.73 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
24 7.75 - - - Կիրակի - - - - - - -
25 7.75 - - - - - - - - Կիրակի - -
26 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
27 7.75 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
28 7.75 - - - - Կիրակի - - - - - -
29 7.65 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
30 - Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
31 - - - - Կիրակի - - - - - - -
Նվազագույնը 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 7.86
Միջինը 7.78
Ամսեկան տատանումը -