ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 6.97 7.43 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
2 6.97 7.43 - - - Կիրակի - - - - - -
3 6.97 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
4 6.97 7.43 - - - - - Կիրակի - - - -
5 6.97 7.45 - - Կիրակի - - - - - - -
6 Կիրակի 7.43 - - - - - - - Կիրակի - -
7 6.97 7.40 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
8 7.22 7.41 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
9 7.24 7.41 - - - Կիրակի - - - - - -
10 7.24 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
11 7.26 7.45 - - - - - Կիրակի - - - -
12 7.26 7.46 - - Կիրակի - - - - - - -
13 Կիրակի 7.44 - - - - - - - Կիրակի - -
14 7.23 7.31 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
15 7.25 7.32 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
16 7.29 7.32 - - - Կիրակի - - - - - -
17 7.30 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
18 7.31 7.36 - - - - - Կիրակի - - - -
19 7.31 - - - Կիրակի - - - - - - -
20 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
21 7.31 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
22 7.29 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
23 7.33 - - - - Կիրակի - - - - - -
24 7.36 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
25 7.34 - - - - - - Կիրակի - - - -
26 7.34 - - - Կիրակի - - - - - - -
27 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
28 7.34 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
29 7.34 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
30 7.37 - - - - Կիրակի - - - - - -
31 7.47 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
Նվազագույնը 6.97 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 7.47 7.46
Միջինը 7.23 7.40
Ամսեկան տատանումը - +0.17