ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 6.97 7.43 7.44 7.44 7.46 7.33 - - Կիրակի - - Կիրակի
2 6.97 7.43 7.44 7.43 7.36 Կիրակի - - - - - -
3 6.97 Կիրակի Կիրակի 7.47 7.35 7.35 - - - - Կիրակի -
4 6.97 7.43 7.46 7.45 7.35 7.36 - Կիրակի - - - -
5 6.97 7.45 7.46 7.45 Կիրակի 7.38 - - - - - -
6 Կիրակի 7.43 7.43 7.45 7.39 7.36 - - - Կիրակի - -
7 6.97 7.40 7.42 Կիրակի 7.38 7.37 Կիրակի - - - - -
8 7.22 7.41 7.42 7.45 7.39 7.37 - - Կիրակի - - Կիրակի
9 7.24 7.41 7.42 7.52 7.39 Կիրակի - - - - - -
10 7.24 Կիրակի Կիրակի 7.51 7.40 7.41 - - - - Կիրակի -
11 7.26 7.45 7.40 7.54 7.40 7.43 - Կիրակի - - - -
12 7.26 7.46 7.42 7.54 Կիրակի 7.40 - - - - - -
13 Կիրակի 7.44 7.44 7.54 7.37 7.40 - - - Կիրակի - -
14 7.23 7.31 7.44 Կիրակի 7.36 7.43 Կիրակի - - - - -
15 7.25 7.32 7.45 7.55 7.41 7.43 - - Կիրակի - - Կիրակի
16 7.29 7.32 7.45 7.54 7.44 Կիրակի - - - - - -
17 7.30 Կիրակի Կիրակի 7.56 7.43 7.43 - - - - Կիրակի -
18 7.31 7.36 7.53 7.54 7.43 - - Կիրակի - - - -
19 7.31 7.36 7.57 7.54 Կիրակի - - - - - - -
20 Կիրակի 7.41 7.55 7.54 7.44 - - - - Կիրակի - -
21 7.31 7.45 7.64 Կիրակի 7.44 - Կիրակի - - - - -
22 7.29 7.46 7.58 7.56 7.47 - - - Կիրակի - - Կիրակի
23 7.33 7.46 7.58 7.56 7.42 Կիրակի - - - - - -
24 7.36 Կիրակի Կիրակի 7.56 7.44 - - - - - Կիրակի -
25 7.34 7.49 7.56 7.42 7.44 - - Կիրակի - - - -
26 7.34 7.45 7.56 7.43 Կիրակի - - - - - - -
27 Կիրակի 7.44 7.51 7.43 7.45 - - - - Կիրակի - -
28 7.34 7.44 7.50 Կիրակի 7.45 - Կիրակի - - - - -
29 7.34 - 7.52 7.44 7.38 - - - Կիրակի - - Կիրակի
30 7.37 - 7.52 7.46 7.40 Կիրակի - - - - - -
31 7.47 Կիրակի Կիրակի - 7.33 - - - - - Կիրակի -
Նվազագույնը 6.97 7.31 7.40 7.42 7.33 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 7.47 7.49 7.64 7.56 7.47 7.43
Միջինը 7.23 7.42 7.49 7.50 7.40 7.39
Ամսեկան տատանումը - +0.19 +0.07 +0.00 -0.09 -0.01