ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - - - - Կիրակի - - - - - - -
2 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
3 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
4 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
5 - - - - - Կիրակի - - - - - -
6 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
7 - - - - - - - Կիրակի - - - -
8 - - - - Կիրակի - - - - - - -
9 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
10 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
11 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
12 - - - - - Կիրակի - - - - - -
13 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
14 - - - - - - - Կիրակի - - - -
15 - - - - Կիրակի - - - - - - -
16 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
17 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
18 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
19 - - - - - Կիրակի - - - - - -
20 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
21 - - - - - - - Կիրակի - - - -
22 - - - - Կիրակի - - - - - - -
23 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
24 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
25 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
26 - - - - - Կիրակի - - - - - -
27 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
28 - - - - - - - Կիրակի - - - -
29 - - - - Կիրակի - - - - - - -
30 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
31 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
Նվազագույնը 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը
Միջինը
Ամսեկան տատանումը -