ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - - - - Կիրակի - - - - - - -
2 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
3 546.80 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
4 544.92 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
5 545.52 - - - - Կիրակի - - - - - -
6 545.52 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
7 546.28 - - - - - - Կիրակի - - - -
8 546.28 - - - Կիրակի - - - - - - -
9 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
10 546.90 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
11 546.61 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
12 547.21 - - - - Կիրակի - - - - - -
13 551.46 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
14 550.94 - - - - - - Կիրակի - - - -
15 550.94 - - - Կիրակի - - - - - - -
16 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
17 550.01 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
18 548.74 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
19 546.14 - - - - Կիրակի - - - - - -
20 546.54 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
21 546.68 - - - - - - Կիրակի - - - -
22 546.68 - - - Կիրակի - - - - - - -
23 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
24 545.49 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
25 544.28 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
26 544.52 - - - - Կիրակի - - - - - -
27 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
28 - - - - - - - Կիրակի - - - -
29 - - - - Կիրակի - - - - - - -
30 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
31 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
Նվազագույնը 544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 551.46
Միջինը 547.00
Ամսեկան տատանումը -