ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - - - - - - - Կիրակի - - - -
2 - - - - Կիրակի - - - - - - -
3 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
4 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
5 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
6 - - - - - Կիրակի - - - - - -
7 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
8 639.74 - - - - - - Կիրակի - - - -
9 639.74 - - - Կիրակի - - - - - - -
10 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
11 636.84 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
12 639.04 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
13 642.33 - - - - Կիրակի - - - - - -
14 639.32 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
15 634.35 - - - - - - Կիրակի - - - -
16 634.35 - - - Կիրակի - - - - - - -
17 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
18 629.92 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
19 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
20 - - - - - Կիրակի - - - - - -
21 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
22 - - - - - - - Կիրակի - - - -
23 - - - - Կիրակի - - - - - - -
24 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
25 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
26 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
27 - - - - - Կիրակի - - - - - -
28 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
29 - - - - - - - Կիրակի - - - -
30 - - - - Կիրակի - - - - - - -
31 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
Նվազագույնը 629.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 642.33
Միջինը 637.36
Ամսեկան տատանումը -