ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
2 - Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
3 - - - - Կիրակի - - - - - - -
4 - - - - - - - - - Կիրակի - -
5 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
6 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
7 - - - - - Կիրակի - - - - - -
8 534.16 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
9 532.33 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
10 531.79 - - - Կիրակի - - - - - - -
11 531.79 - - - - - - - - Կիրակի - -
12 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
13 532.71 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
14 533.61 - - - - Կիրակի - - - - - -
15 533.68 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
16 535.12 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
17 533.71 - - - Կիրակի - - - - - - -
18 533.71 - - - - - - - - Կիրակի - -
19 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
20 531.59 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
21 531.82 - - - - Կիրակի - - - - - -
22 531.24 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
23 530.62 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
24 528.43 - - - Կիրակի - - - - - - -
25 528.43 - - - - - - - - Կիրակի - -
26 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
27 528.43 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
28 528.43 - - - - Կիրակի - - - - - -
29 526.53 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
30 - Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
31 - - - - Կիրակի - - - - - - -
Նվազագույնը 526.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 535.12
Միջինը 531.95
Ամսեկան տատանումը -