ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 553.65 558.67 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
2 553.65 558.67 - - - Կիրակի - - - - - -
3 553.65 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
4 553.65 557.78 - - - - - Կիրակի - - - -
5 553.65 556.90 - - Կիրակի - - - - - - -
6 Կիրակի 556.03 - - - - - - - Կիրակի - -
7 553.65 554.22 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
8 554.56 554.06 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
9 555.67 554.06 - - - Կիրակի - - - - - -
10 559.32 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
11 559.75 553.68 - - - - - Կիրակի - - - -
12 559.75 552.00 - - Կիրակի - - - - - - -
13 Կիրակի 553.28 - - - - - - - Կիրակի - -
14 557.52 550.06 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
15 556.41 550.11 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
16 555.14 550.11 - - - Կիրակի - - - - - -
17 553.43 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
18 553.38 551.53 - - - - - Կիրակի - - - -
19 553.38 - - - Կիրակի - - - - - - -
20 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
21 551.67 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
22 551.15 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
23 550.92 - - - - Կիրակի - - - - - -
24 551.17 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
25 550.26 - - - - - - Կիրակի - - - -
26 550.26 - - - Կիրակի - - - - - - -
27 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
28 550.26 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
29 556.65 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
30 556.11 - - - - Կիրակի - - - - - -
31 559.15 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
Նվազագույնը 550.26 550.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 559.75 558.67
Միջինը 554.36 554.08
Ամսեկան տատանումը - -0.29