ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - 518.88 - - - - - Կիրակի - - - -
2 - 519.20 - - Կիրակի - - - - - - -
3 Կիրակի 520.15 - - - - - - - Կիրակի - -
4 - 520.60 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
5 - 521.13 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
6 - 521.13 - - - Կիրակի - - - - - -
7 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
8 522.79 521.80 - - - - - Կիրակի - - - -
9 522.79 522.60 - - Կիրակի - - - - - - -
10 Կիրակի 523.13 - - - - - - - Կիրակի - -
11 523.76 524.07 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
12 525.44 524.28 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
13 526.89 524.28 - - - Կիրակի - - - - - -
14 525.45 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
15 522.53 524.60 - - - - - Կիրակի - - - -
16 522.53 524.92 - - Կիրակի - - - - - - -
17 Կիրակի 524.33 - - - - - - - Կիրակի - -
18 522.19 524.34 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
19 519.31 524.48 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
20 519.19 524.48 - - - Կիրակի - - - - - -
21 518.89 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
22 518.44 525.10 - - - - - Կիրակի - - - -
23 518.44 525.76 - - Կիրակի - - - - - - -
24 Կիրակի 526.45 - - - - - - - Կիրակի - -
25 518.36 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
26 518.26 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
27 518.16 - - - - Կիրակի - - - - - -
28 518.16 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
29 518.27 - - - - - - Կիրակի - - - -
30 518.27 - - - Կիրակի - - - - - - -
31 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
Նվազագույնը 518.16 518.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 526.89 526.45
Միջինը 521.20 523.10
Ամսեկան տատանումը - +1.91