Banks & Brnaches

Dear visitor, this section is intended for presenting contact information, working hours and locations on all banks and branches of RA and NKR.

VTB BANK ARMENIA - TIN:00400222 - SWIFT:ARMJAM22

RA Branch Address Contact Work. Hours
1 Խորհրդային ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան 3/1ա
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4201
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
2 Նորք ք. Երևան,Բ.Մուրադյան 1, հ.92
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 7501
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
3 Թիվ 15 ք. Երևան, Գայի պողոտա 10/3
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 5401
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
4 Թիվ 21 ք. Երևան, Նորք 9 զ-ծ, Վիլնուսի 3/84
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 7901
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
5 Մաշտոց ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 37/7, 38/7
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4301
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
6 Թիվ 23 ք. Երևան, Շինարարների 25
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 7601
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
7 Էրեբունի ք. Երևան, Տ.Մեծի պող. 48 շենք, հ. 41
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4101
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
8 Թիվ 6 ք. Երևան, Էրեբունի 31
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 5101
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
9 Tigran Mets Yerevan, Tigran Mets str. 86
(+37410) 51 37 49
Mon-Fri 9:15 - 19:45 Sat 11:00-15:00
10 Արաբկիր ք. Երևան, Ազատության պ. 20 շ. 37, 41, 42
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4001
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
11 N 2 Yerevan, Komitas ave., 41, 74, 77
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 6301
Mon-Fri 9:15 - 17:30
12 Թիվ 3 ք. Երևան, Կիևյան 19
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 7201
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
13 Թիվ 4 ք. Երևան, Բաղրամյան 56
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 6601
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
14 N 10 Yerevan, Zeytun, Dro str. 15
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 6701
Mon-Fri 9:15 - 17:30
15 N 14 Yerevan, Qanaqertsu str. 123
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 5301
Mon-Fri 9:15 - 17:30
16 Pushkin Yerevan, Pushkin 3/1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1441
Mon-Fri
17 Private Yerevan, Baghramyan ave. 2/86
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 5501
Mon-Fri 9:15 - 17:00 Sat 11:00-15:00
18 Privilegia Yerevan, Moskovyan str. 35
+(374 8000) 87-87
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00
19 Moskva Yerevan, Moskovyan str. 35, 71/2
(+37410) 51 37 49, ներք.` 8 6201
Mon-Fri 9:15 - 17:30
20 Սպանդարյան ք. Երևան, Մաշտոցի պ, շ10, հ.23,10/1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4701
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
21 Մյասնիկյան ք. Երևան, Կորյունի փող., շ6, 25, 28
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4401
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
22 Շենգավիթ ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փ, 8շ, 52, 2
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4601
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
23 Թիվ 35 ք. Երևան, Բագրատունյաց 13շ, 113,114
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 6901
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
24 Շահումյան ք. Երևան, Սեբաստիա 14*
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4501
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
25 Թիվ 29 ք. Երևան, Արարատյան 1-ին զ-ծ 10/4
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 9201
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
26 Թիվ 33 Yerevan, Andranik str. 71/7
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 5601
Mon-Fri 9:15 - 17:00 Sat 10:00-14:00
27 Աշտարակ ք. Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 18
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 0401
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
28 Aparan Aparan, Baghramyan 14
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 0601
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
29 Ծաղկահովիտ ք. Ծաղկահովիտ
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1021
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
30 Թալին ք. Թալին, Շահումյան 1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1801
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
31 Արարատ ք. Վեդի,Արարատյան 61/1, 61/2
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 0801
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
32 Արտաշատ ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ, 117/1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1001
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
33 Մասիս ք. Մասիս, Արարատյան փ. 3 շ, 3/3
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 2601
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
34 Արմավիր ք. Արմավիր,Մյասնիկյան 15ա
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 0901
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
35 Էջմիածին ք. Էջմիածին,Բաղրամյան 2
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1701
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
36 Բաղրամյան ք. Բաղրամյան
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 9601
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
37 Եղեգնաձոր ք. Եղեգնաձոր,Մոմիկի 6
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1601
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
38 Վայք ք. Վայք,Շահումյան 100
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3501
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
39 Ջերմուկ ք. Ջերմուկ,Վարդանյան 1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 4901
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
40 Կամո ք. Գավառ, Բոշնաղյան 17
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 2101
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
41 Սևան ք. Սևան,Սարգիս Սևանցու 11/1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3401
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
42 Մարտունի ք. Մարտունի, Մյասնիկյանի փող, 47/1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 2701
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
43 Վարդենիս ք. Վարդենիս, Րոմանի 7
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3701
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
44 Ճամբարակ ք. Ճամբարակ, Գ. Նժդեհի 124
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 2301
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
45 Կոտայք ք. Աբովյան, Հանրապետության 1/66/1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 2410
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
46 Byureghavan Byureghavan, V. Sargsyan str.2
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 0701
Mon-Fri 11:15 - 14:45
47 Հրազդան ք. Հրազդան, Օգոստոսի 23-ի փող. 48
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 2501
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
48 Թիվ 76 ք. Հրազդան, Զ. Անդրանիկի պ. 131/2
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 8602
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
49 Չարենցավան ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ.4
(+374 226) 4-26-05
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
50 Վանաձոր ք. Վանաձոր, Գ.Լուսավորիչ 38/1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3601
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
51 Թիվ 83 ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի պող. թիվ 53-1/1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 9301
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
52 Սպիտակ ք. Սպիտակ, Քաղ. հրապարակ
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3201
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
53 Ստեփանավան ք. Ստեփանավան, Գ.Նժդեհի 9
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3301
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
54 Թումանյան ք. Ալավերդի, Ջրավազան փող. 2/5
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1901
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
55 Գորիս ք. Գորիս, Սյունիքի 14
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1401
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
56 Kapan ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 10 շ. 33/2
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 2201
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30 Շաբ 09:45-14:30
57 Մեղրի ք. Մեղրի, Պարամազի 7
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 9901
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
58 Սիսիան ք. Սիսիան, Ն.Ադոնցի 4
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3101
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
59 Իջևան ք. Իջևան, Մելիքբեկյան 10
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 2001
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
60 Դիլիջան ք. Դիլիջան, Գորկու 19
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1501
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
61 Բերդ ք. Բերդ, Այգեստան 2բ
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3901
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
62 Նոյեմբերյան ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան փող. 5
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 3001
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
63 Գյումրի ք. Գյումրի, Գորկու 78
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1301
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
64 Թիվ 57 ք. Գյումրի, Ռիժկովի 5
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 8101
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
65 Ախուրյան գ. Ախուրյան, Ջրաշինարարների 1/2
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 0101
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
66 Արթիկ ք. Արթիկ,Բաղրամյան 24
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 1101
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:00 Շաբ 10:00-14:00
67 Մարալիկ ք. Մարալիկ
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 0301
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
68 Ամասիա Շիրակի մ, Ամասիա համ, 26 փ, շ,17
(+374 246) 2-23-89
Երկ-Ուրբ 11:15 - 14:45
69 Թիվ 58 ք. Գյումրի, Պ. Սևակի 1
(+37410) 51 37 49, ներք.` 7 8701
Երկ-Ուրբ 9:15 - 17:30
70 Agarak Agarak, Garegin Nzhdeh str. 7
(+37410) 51 37 49
Mon-Fri 9:15 - 17:30