Banks & Brnaches

Dear visitor, this section is intended for presenting contact information, working hours and locations on all banks and branches of RA and NKR.

INECOBANK - TIN:02518512 - SWIFT:INJSAM22

RA Branch Address Contact Work. Hours
1 Head Office Yerevan, Tumanyan str. 17
(374 10 ) 510-510
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
2 Abovyan 18 Yerevan, Abovyan str. 18
(374 10) 510-561
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
3 Koryun Yerevan, Teryan str. 105/1
(374 10) 510 510
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
4 Mashtots Yerevan, Mashtots ave. 18, 52/1
(374 10) 510-510
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
5 Arabkir Yerevan, Komitas ave. 38/2, 62
(374 10) 320-670
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
6 Komitas Yerevan, Komitas ave. 39, N78
(374 10) 510-510
Mon-Fri 9:05 - 17:00
7 Nor Nork Yerevan, Nor Nork, Gayi ave. 15/9, 17/1
(374 10) 625-973
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
8 Ajapnyak Yerevan, Bashinjakhyan str. 192/2
(374 10) 510-510
Mon-Fri 9:05 - 17:00
9 Malatia Yerevan, Raffi str. 39/3a
(374 10) 724 -259
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
10 Shengavit Yerevan, Bagratunyats str. 22/3, 105
(374 10) 428 -105
(374 10) 428 -106
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
11 Shengavit 2 Yerevan, Bagratunyats str. 15, N120
(374 10) 510-510
Mon-Fri 9:05 - 17:00
12 Tigran Mets Yerevan, Tigran Mets ave. 29a-95
(374 10) 527-739
(374 10) 528-816
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
13 Zeytun Yerevan, P. Sevak str. 51/9
(374 10 ) 510-510
Mon-Fri 9:05 - 17:00
14 Gyumri ք.Գյումրի, Ալեք Մանուկյան փ. 6
(374 312) 4 30 75
(374 312) 4 30 73
(374 312) 5 00 79
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
15 Khorenatsi ք․Երևան, Խորենացի փ․15, Էլիտ Պլազա 1 հարկ
(374 10) 510 510
Mon-Fri 9:05 - 17:00
16 Vanadzor ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծ փ. 75
(374 322) 4 09 21
(374 322) 4 09 24
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
17 Lori ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծ փ. 41ա
(374 322) 4 01 53
(374 322) 4 01 54
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
18 Armavir ք.Արմավիր, Հանրապետության փ. 17
(374 237) 2 47 77
(374 237) 2 47 80
(374 237) 2 15 20
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
19 Komitas 2 ք. Երևան, Կոմիտասի 54բ.
(374 10) 510-510
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
20 Hrazdan ք. Հրազդան, Օգոստոսի 23 - 46/100
(374 223) 2 87 87
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
21 Abovyan Abovyan, Constitution Square 7/3
(374 222) 3 59 06
(374 222) 3 59 36
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
22 Ashtarak ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու հրապ. 2
(374 232) 3 60 61
(374 232) 3 60 63
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
23 Artashat ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23փ, թիվ 93
(374 235) 2 01 68
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
24 Avetisyan ք. Երևան, Ավետիսյան 63/41
(374 10) 510 510
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30
25 Kaskad Yerevan, Moskovyan str.
(374 10 ) 510-510
Mon-Fri 9:05 - 17:00 Sat 09։30-14։30