Banks & Brnaches

Dear visitor, this section is intended for presenting contact information, working hours and locations on all banks and branches of RA and NKR.

HSBC BANK ARMENIA - TIN:02514855 - SWIFT:MIDLAM22

RA Branch Address Contact Work. Hours
1 Head Office Yerevan, Teryan str., 66
+374 (60) 655 000
Mon-Fri 9:30 - 17:00 Sat 10:00 - 14:00
2 Republic square Yerevan, V. Sargsyan str., 9
+374 (60) 655 000
Mon-Fri 9:30 - 20:00
3 Komitas Yerevan, Komitas ave., 3
+374 (60) 655 000
Mon-Fri 9:30 - 17:00 Sat 10:00 - 14:00
4 Zeytun Yerevan, Nersisyan str., 1
+374 (60) 655 000
Mon-Fri 9:30 - 17:00
5 Գ. Նժդեհ ք. Երևան, Բագրատունյաց պող 14
+374 (60) 655 000
Երկ-Ուրբ 9:30 - 17:00
6 Նոր Նորք ք. Երևան, Գայի պողոտա 19/10
+374 (60) 655 000
Երկ-Ուրբ 9:30 - 17:00
7 STATUS Yerevan, Baghramyan ave., 4/1
+374 (60) 655 000
Mon-Fri 9:30 - 17:00
8 Dalma Yerevan, Tsitsernakaberd ave. 3
+374 (60) 655 000
Mon-Sat 10:00 - 22:00