Banks & Brnaches

Dear visitor, this section is intended for presenting contact information, working hours and locations on all banks and branches of RA and NKR.

ARMBUSINESSBANK - TIN:01500362 - SWIFT:ARMNAM22

RA Branch Address Contact Work. Hours
1 Kentron Yerevan, Mashtots 20
(+374 60) 37-25-01
Mon-Fri 9:15 - 16:45
2 Head Office Yerevan, Nalbandyan str. 48
(+374 10) 59-20-20
(+374 60) 37-25-00
Mon-Fri 9:15 - 16:45
3 Yerevan Yerevan, Abovyan str. 43
(+374 60) 37-25-06
Mon-Fri 9:15 - 16:45
4 Shengavit Yerevan, G. Nzhdeh str. 31/36
(+374 60) 37-25-11
Mon-Fri 9:15 - 16:45
5 Kievyan Yerevan, Kievyan str. 11a, N64
(+374 60) 37-25-13
Mon-Fri 9:15 - 16:45
6 Khorenatsi Yerevan, Er. Qochar 24/1
(+374 60) 37-25-12
Mon-Fri 9:15 - 16:45
7 Artsakh Yerevan, Erebuni str. 18
(+374 60) 37-25-20
Mon-Fri 9:15 - 16:45
8 Erebuni Yerevan, Avanesov str. 8/3, N47
(+374 60) 37-25-19
Mon-Fri 9:15 - 16:45
9 Hayrenik Yerevan, S. Taronts str. 26/4
(+374 60) 37-25-21
Mon-Fri 9:15 - 16:45
10 Malatia Yerevan, Ara Sargsyan str. 19
(+374 60) 37-25-04
Mon-Fri 9:15 - 16:45
11 Nor Nork Yerevan, Totovents str. 4
(+374 60) 37-25-10
Mon-Fri 9:15 - 16:45
12 Sebastia Yerevan, Raffi str. 77, 60
(+374 60) 37-25-30
Mon-Fri 9:15 - 16:45
13 Kanaker Yerevan, Z.Sarkavag str. 72/9
(+374 60) 37-25-32
Mon-Fri 9:15 - 16:45
14 Talin ք.Թալին Գայի 1
(+374 60) 37-25-03
Mon-Fri 9:15 - 16:45
15 Vanadzor ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծ 44
(+374 60) 37-25-02
Mon-Fri 9:15 - 16:45
16 Kajaran ք.Քաջարան Լեռնագործների 15
(+374 60) 37-25-09
Mon-Fri 9:15 - 16:45
17 Stepanakert ԼՂՀ , ք.Ստեփանակերտ Վ. Սարգսյան փ, 25/4
(+374 60) 37-25-07
Mon-Fri 9:15 - 16:45
18 Khachen ԼՂՀ , ք. Ստեփանակերտ Ս.Դավթի փ. 15
(+374 60) 37-25-24
Mon-Fri 9:15 - 16:45
19 Martuni ԼՂՀ , ք.Մարտունի Ազատամ-րի փող.
(+374 60) 37-25-14
Mon-Fri 9:15 - 16:45
20 Martakert ԼՂՀ , ք.Մարտակերտ Ազատամ-րի 124/2
(+374 60) 37-25-16
Mon-Fri 9:15 - 16:45
21 Askeran ԼՂՀ , ք.Ասկերան Շահումյան 3
(+374 60) 37-25-17
Mon-Fri 9:15 - 16:45
22 Hadrut ԼՂՀ , ք.Հադրութ Գ . Նժդեհի 3 Բ
(+374 60) 37-25-15
Mon-Fri 9:15 - 16:45
23 Shushi ԼՂՀ , ք.Շուշի Ն. Դուման 2 շենք 1 հարկ 72
(+374 60) 37-25-29
Mon-Fri 9:15 - 16:45
24 Armavir ք.Արմավիր Հանրապետության 6
(+374 60) 37-25-18
Mon-Fri 9:15 - 16:45
25 Ararat ք.Արարատ Շահումյան 30/1
(+374 60) 37-25-23
Mon-Fri 9:15 - 16:45
26 Ani ք.Գյումրի Պ . Սևակի 13
(+374 60) 37-25-22
Mon-Fri 9:15 - 16:45
27 Gyumri ք.Գյումրի Անկախության հր-կ 8
(+374 60)37-25-05
Mon-Fri 9:15 - 16:45
28 Vardenis ք.Վարդենիս Վ. Համբարձումյան փ, 21/2
(+374 60) 37-25-25
Mon-Fri 9:15 - 16:45
29 Nor Hachn ք.Նոր-Հաճն Գայի 2
(+374 224) 4-39-25
(+374 60) 37-25-26
Mon-Fri 9:15 - 16:45
30 Agarak ք.Ագարակ Գ. Նժդեհի 76
(+374 60) 37-25-27
Mon-Fri 9:15 - 16:45
31 Abovyan Abovyan, Rosia str. N 1/20
(+374 60) 37-25-28
Mon-Fri 9:15 - 16:45
32 Dilijan ք.Դիլիջան Գետափնյա փ, թիվ 2/15
(+374 60) 37-25-31
Mon-Fri 9:15 - 16:45
33 Ashtarak ք.Աշտարակ Վ. Պետրոսյան 16
(+374 60) 37-25-33
Mon-Fri 9:15 - 16:45
34 Gavar ք.Գավառ Բունիաթյան 18/1
(+374 60) 37-25-34
Mon-Fri 9:15 - 16:45
35 Masis ք.Մասիս Հանրապետության փ, թիվ 5/1
(+374 60) 37-25-35
Mon-Fri 9:30 - 16:30
36 Araratyan Yerevan, Isakov ave, N10
(+374 60) 37-25-36
Mon-Fri 9:15 - 16:45
37 Arshakuni Yerevan, Arshakunyats 127/21
(+374 60) 37-25-37
Mon-Fri 9:15 - 16:45
38 Artik ք.Արթիկ Բաղրամյան փ, թիվ 14/10
(+374 60) 37-25-38
Mon-Fri 9:15 - 16:45
39 Sevan ք.Սևան Սայաթ-Նովա փողոց 13/14
(+374 60) 37-25-39
Mon-Fri 9:15 - 16:45
40 Komitas Yerevan, Komitas ave. 61, 60-61
(+374 60) 37-25-40
Mon-Fri 9:15 - 16:45
41 Alashkert ք.Մարտունի Պռոշյան փ 2 շենք, N18
(+374 60) 37-25-41
Mon-Fri 9:15 - 16:45
42 Artashat ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23 փող 107
(+374 60) 37-25-42
Mon-Fri 9:15 - 16:45
43 Arabkir Yerevan, N. Zaryan str. 27
(+374 60) 37-25-43
Mon-Fri 9:15 - 16:45
44 Avan ք.Երևան Խուդյակով 165/4
(+374 60) 37-25-44
Mon-Fri 9:15 - 16:45
45 Aparan ք.Ապարան Բաղրամյան 24
(+374 60) 37-25-45
Mon-Fri 9:15 - 16:45
46 Charbakh ք.Երևան Արարատյան փող. 62/23
(+374 60) 37-25-46
Mon-Fri 9:15 - 16:45
47 Hrazdan ք.Հրազդան Միկրոշրջան թ, 4րդ փ, N8
(+374 60) 37-25-47
Mon-Fri 9:15 - 16:45
48 Teryan Yerevan, Teryan 69
(+374 60) 37-25-48
Mon-Fri 9:15 - 16:45
49 Tashir Yerevan, M. Khorenatsi str. 33
(+374 60) 37-25-49
Mon-Fri 9:15 - 16:45
50 Dzoraget ք. Տաշիր Երևանյան փ, 6-րդ թաղ, 208/1
(+374 60) 37-25-50
Mon-Fri 9:15 - 16:45
51 Mergelyan Yerevan, Komitas ave., 1
(+374 60) 37-25-51
Mon-Fri 9:15 - 16:45
52 Kajaznuni ք. Երևան, Քաջազնունու 5, 26 շին.
(+374 60) 37-25-52
Mon-Fri 9:15 - 16:45
53 Nor Aresh Yerevan, Artsakh str. 17/9
(+374 60) 37-25-53
Mon-Fri 9:15 - 16:45
54 Nor Avan ք. Երևան Բաբաջանյան փողոց, թիվ 44/1
(+374 60) 37-25-54
Mon-Fri 9:15 - 16:45
55 Davtashen Yerevan, Davtashen, T. Petrosyan str. 1/11
(+374 60) 37-25-55
Mon-Fri 9:15 - 16:45
56 Noragavit Yerevan, Noragavit str. N 93/1
(+374 60) 37-25-56
Mon-Fri 9:15 - 16:45
57 Kapan ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան փողոց, 3/12
(+374 60) 37-25-57
Mon-Fri 9:15 - 16:45
58 Ajapnyak Yerevan, Bashinjaghyan str. 165/2
(+374 60) 37-25-58
Mon-Fri 9:15 - 16:45
59 Masiv Yerevan, Nor-Nork, Mikoyan str. 2/13
(+374 60) 37-25-59
Mon-Fri 9:15 - 16:45
60 Zvartnots Yerevan, Zvartnots airport
(+374 60) 37-25-60
Mon-Fri 9:15 - 16:45